Ken je helemaal niets van computers?

Zou je er graag iets meer over willen weten?

 

Heb je ooit een cursus gevolgd?

Had je op het einde van die cursus het gevoel dat je niets geleerd had?

 

Zat je in een overvolle klas?

Had de lesgever geen tijd om je vragen te beantwoorden? 

 

De Computerschool biedt hiervoor een oplossing. De lesgroepen worden bewust zeer klein gehouden, de lesmomenten duren +/- 2uur met een kleine pauze tussenin.

 

Nieuwe lessenreeksen vanaf september 2017:

 

Zeer binnenkort meer informatie over ons volledig vernieuwd & herwerkt cursusaanbod.

 

Ook is het mogelijk om priveles te volgen!

Copyright © 2013-2017. All Rights Reserved.